#Phim phiêu lưu (adventure)
Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 9 - Star Wars: The Rise of Skywalker
Trailer
Star Wars: The Rise of Skywalker
Elcano & Magellan: Hành Trình Bốn Bể - Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World
Trailer
Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World