Uncategorized

เปิดภาพความเสียหาย โนอึล ซัดอุบลฯ วันแรกอ่วม น้ำป่าไหลท่วมสะพานแก่งผีหลอกมิด

จากกรณีพายุ“โนอึล” เข้าถล่มไทยระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย.  63 ทำให้หลายจังหวัดโดยเฉพาะทางแถบภาคเหนือและอีสาน ที่คาดว่าจะโดนหางเร่ของพายุลูกนี้หนักสุด จนต้องมีการออกมาประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้แจ้งเตือนให้ทุกกองทัพภาค และมณฑลทหารบก เตรียมการช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ  โดยยึดถือตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน   มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยขณะนี้หน่วยทหารกองทัพบกได้เตรียมความพร้อม กำลังพล, ยุทโธปกรณ์บรรเทาภัย และเครื่องมือช่าง สามารถเข้าปฎิบัติการช่วยเหลือได้ทันที   เน้นการป้องกันพื้นที่สำคัญดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องตามพื้นฐานปัจจัย 4

 

 

ล่าสุดจากอิทธิพลของพายุโนอึล หลังพัดเข้ามาเป็นคืนแรกทำให้สถานการณ์น้ำป่า บริเวณสะพานแก่งผีหลอก บ้านแก่งศรีโคตร. ม.3 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนติดกับ ตอนใต้ของ สปก.ลาว ผ่านไปเพียง 1 ชั่วโมง หลังฝนตก ระดับน้ำสูงขึ้นท่วมสะพาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ระดับน้ำ สูงขึ้นเร็วมาก 5 นาที ระดับน้ำสูงขึ้น กว่า 10 เซนติเมตร และสีการไหลแรง หลังจากมีฝนตกตรอเนื่องจากคืนวันที่ 17 ก.ย. จากผลกระทบพายุโนอึล

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนจากผู้ใหญ่บ้านท่าล้ง ม.5 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลฯว่าในช่วงนี้ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดแก่นักท่องเที่ยวจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว งดขึ้นไปผาโสกเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอัตราย